Monkey Climber #22, a tribute to Rini Groothuis

Monkey Climber #22, a tribute to Rini Groothuis

MC#22 een ode aan de pionier Rini Groothuis! We willen nog niet al te veel verklappen, wel dat maar liefst de helft van het komende nummer gaat naar de grootmeester van de Lage Landen, boordevol nooit eerder gepubliceerde foto's en verhalen. Kom 'm halen op CARP DEN BOSCH 2024 binnen twee weken!
#monkeyclimber #monkeyclimbermagazine #printisnotdead #opjachtnaargrotekarper


MC#22 a tribute to the Dutch pioneer Rini Groothuis! We don't want to give too much away yet, just that no less than half of the upcoming issue goes to the grand master of the Low Countries, packed with never-before-published photos and stories.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published