Soon to come: De Wraak van de Weerhaak door Alijn Danau

Soon to come: De Wraak van de Weerhaak door Alijn Danau

Ergens begin december lazen we volgende teaser op Mark Hoedemakers FB-profiel: "Zondagmiddag 4 december. ‘Cheers amigo, hier is de volgende!’ luidt de enige zin in een e-mail met bijlage. Alijns zevende digitale brief op pak ‘m beet 48 uur. Het bericht heeft een vrolijke ondertoon, tenminste dat voelt zo, dat spat van het scherm.

Eigenlijk had ik bij aanvang van het weekend blijk willen geven van tijdsgebrek. Ergens had ik ook wel nood aan even geen computer voor m’n neus. De ogen hunkerden naar rust. Maar toch kruipt dan het bloed waar het niet gaan kan, kon ik geen nee zeggen tegen die sprong in het diepe, die val in een warm bad van woord en beeld. Als je overboord slaat in Alijns vertellingen, verdrink je in zoetgevooisde hersenspinsels die zowel lyriek als tragiek bezingen. Ik ging dus logischerwijs in op zijn vraag om met het fijne kammetje door hoofdstukken, alinea’s en zinnen te speuren, op zoek naar over het hoofd geziene zetduivels en zeldzame lapsussen. Om dan als straks de werkweek weer komt piepen, ook meteen maar een tekstje voor de achterflap in elkaar te boksen. Daar ben je vrienden voor, al is het – dat geef ik grif toe – telkens ook een eer.
Want er is in onze contreien en ver daarbuiten geen vissersleven zo goed gedocumenteerd als dat van Alijn. Dat is niet louter een aanvoelen, maar ook een bewering die de toets met de werkelijkheid perfect zal doorstaan. Wat ooit startte in 1999 met het gevierde en alom bejubelde debuut Karperblues, mondt aan het begin van het nieuwe jaar uit in Alijns zesde geesteskind: De Wraak van de Weerhaak. Opnieuw een fijn en bijzonder hengelsportboek, dat je zelf doet verlangen naar de waterkant!
Ik zal de eerste zijn om me straks twee exemplaren aan te schaffen: zowel de gewone als de zeer exclusieve luxe uitvoering in leder. Voor die laatste moet je je trouwens reppen en je melden bij de auteur himself (nog slechts 10/25 beschikbaar). De geboorte is voorzien op Carp Den Bosch. Alijn is daar met zijn jongste spruit aanwezig en verwacht u voor het kraambezoek. Gelieve enkele tientallen knaken klaar te houden voor de fiere vader! 😉 De peter is al lang tevreden met een handdruk en een schouderklop. 😊"
En ook een paar dagen terug kondigde Alijn Danau himself officieel de komst van zijn nieuwe boek aan, officiële releasedatum Carp Den Bosch
De Wraak van de Weerhaak kan gereserveerd worden bij Alijns uitgever. Wij van Monkey Climber zullen Alijns nieuwe pennenvrucht ook op deze webshop aanbieden na Carp Den Bosch, we houden jullie op de hoogte.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published